Cena Evalda Schorma má dva vítěze

21.7.2021

V rámci slavnostního večera s názvem Večeře s novou hrou převzali v úterý 20. července 2021 na dvoře kavárny BAR/ÁK hlavní Cenu Evalda Schorma Tomáš Ráliš z pražské DAMU za původní hru Sorex a Daniela Samsonová z brněnské JAMU za hru Regály.

Cena Evalda Schorma za původní hru, dramatizaci či překlad hry (do češtiny dosud nepřeložené) je určena pro studenty a je spojena s finanční odměnou pro autora (nebo kolektiv). Cena je udělována každoročně na základě nominací, přičemž nominovat může jakákoli fyzická osoba, zejména však pedagogové a studenti výše uvedených škol a divadelní odborná veřejnost. Hlavním cílem je podpora a motivace mladých autorů a překladatelů v jejich autorské práci. Díla začínajících autorů se tak mohou dostat do širšího divadelního kontextu, než je samotná akademická půda. Cena Evalda Schorma se během své existence stala vedle Ceny Alfréda Radoka prestižním oceněním, uznávaným nejen v Čechách, ale i v zahraničí. „Smyslem tohoto ocenění je podpořit mladé autory, ale také inspirovat studenty k vlastní autorské či překladatelské tvorbě pro divadlo. Díky těmto aktivitám objevila agentura DILIA řadu dnes již etablovaných dramatiků a překladatelů,“ vysvětluje Zdeněk Harvánek, vedoucí Divadelního a Hudebního oddělení DILIA.

Texty oceněné Cenou Evalda Schorma se doposud dočkaly více než 40 divadelních inscenací v profesionálních divadlech, např. v Národním divadle moravskoslezském Ostrava, Švandově divadle, Studiu Ypsilon, A Studiu Rubín, Městském divadle Zlín, Divadle Antonína Dvořáka v Příbrami, a 9 rozhlasových inscenací.

V letošním nominacích na Cenu Evalda Schorma, kterou uděluje DILIA pravidelně již od roku 2001, v naprosté většině dominovala původní autorská tvorba. Do finále se nakonec dostalo 5 mladých autorů, respektive dvě autorky, dva autoři a jedna překladatelka.

Na třetím místě se umístili studenti DAMU Josef Doležal za původní hru Harlekýn je mrtvý a Monika Hliněnská za svou dramatizaci románu Stefana Zweiga Netrpělivost srdce. Druhé místo obsadila studentka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Sára Dvořáková za překlad z francouzštiny hry Erica-Emmanuela Schmitta Madam Pylinska a tajemství Chopina. O vítězství se pak podělili Tomáš Ráliš z pražské DAMU za původní hru Sorex a Daniela Samsonová z brněnské JAMU za původní hru Regály. Vítězní autoři si díky fondu Dozorčí rady DILIA odnesli také finanční odměnu. Ukázky obou vítězných her představilo formou scénické skici Divadlo LETÍ v režii Víta Maloty.

 

 CENA EVALDA SCHORMA ZA ROK 2020

 1. MÍSTO

 

2. MÍSTO

 

3. MÍSTO

 

VŠEM OCENĚNÝM GRATULUJEME!

Všechny oceněné hry jsou v elektronické podobě k dispozici v DILIA.