Mediální oddělení

Mediální oddělení poskytuje služby týkající se autorských práv především v oblasti audiovize, ale řeší užití veškerých děl prostřednictvím médií – tedy TV vysílání, internetu či rozhlasového vysílání. Kromě těchto převažujících způsobů užití děl dále v zastoupení autorů licencuje užití děl v reklamě, k vydávání na nosičích (CD, DVD, Bluray) či ve formě tzv. audioknih.

Uživatelům autorských děl (filmovým producentům, televizím, rozhlasu, reklamním agenturám ad.) pomáháme zejména vyhledáváním nositelů autorských práv a zprostředkováváním licencí na díla, jež mají být vysílána, umístěna na internetu či jinak užita.
Více informací o službách pro uživatele autorských děl naleznete zde.

Autory, dědice, příp. jinénositele práv zastupujeme při uzavírání licenčních smluv a smluv o dílo, pomáháme jim s vyjednáváním smluvních podmínek a poskytujeme právní ochranu.
Více informací o službách pro autory a nositele práv naleznete zde.

V případě zájmu o poskytnutí podrobnějších informací ohledně shora uvedených služeb se můžete také obrátit na tyto kontakty.