Samsonová, Daniela (CZ)

Samsonová, Daniela

Narodila se v Opavě, v devíti letech se však s rodiči přestěhovali do Prahy, kde později vystudovala (dnes již zaniklé) gymnázium Josefa Škvoreckého. Během studia byla členkou Hereckého studia Švandova divadla pod vedením Martiny Krátké.  Po maturitě chtěla studovat divadelní režii, ale nepřijali ji, a proto strávila dva roky na Divadelní vědě na Filozofické fakultě UK. Během této doby se režijně podílela na monodramatu Tohle není vaše Karenina, které vyhrálo první cenu na mezinárodním studentském divadelním festivalu v italském Spoletu. Tou dobou již byla přijata na divadelní režii do ateliéru prof. Petra Oslzlého na Janáčkově akademii múzických umění. V současné době se kromě studia věnuje hlavně podcastu o divadle s názvem Dvě deci a chlebíček

Za hru Regály získala 1. místo v soutěži o Cenu Evalda Schorma za rok 2020.


Synopse

REGÁLY