NETRPĚLIVOST SRDCE (2020)

Monika Hliněnská, Stefan Zweig

Překlad: Božena Koseková
Žánr: dramatizace
Obsazení: 6 mužů, 3 ženy

Dramatizace románu Stefana Zweiga, který sleduje osud poručíka Antona Hofmillera, nadějného důstojníka rakousko-uherské armády, který se těsně před vypuknutím 1. světové války zaplete do série událostí, nad nimiž postupně ztrácí kontrolu. Dostává se do domu ochrnuté dívky, která k němu brzy pocítí náklonnost. Stejně tak si ho oblíbí celá společnost, která v domě přebývá. V rámci potřeby zachovat si jejich obdiv a přátelství svým jednáním pomalu a nenápadně, a aniž by si toho byl vědom, všechny utvrzuje v přesvědčení, že je pro chromou dívku ideálním partnerem. Hofmiller je ale jejím vyznáním lásky zaskočen a se snubním prstenem na ruce se snaží běh událostí zastavit. To ovšem vede k tragédii – dívka se rozhodne ukončit vlastní život. Ve stejnou chvíli, kdy atentát na Ferdinada D’Este ukončí jednu etapu vývoje lidstva a přináší další, podstatně krutější a nebezpečnější. Přestože poručík Hofmiller způsobil tragédii nechtěně, dokonce snad nevědomky, je odsouzen k celoživotnímu pocitu viny, kterého ho už nikdy nikdo nedokáže zbavit.

Psychologický román zkoumá primárně otázku soucitu, a to v několika různých rovinách. Nejen ve smyslu nesobecké potřeby sdílet s druhým jeho bolest, ale zejména ve smyslu hledání vlastní sebehodnoty skrze uznání a vděk druhých. Dramatizace akcentuje zejména toto téma, zatímco se snaží maximálně těžit z vlastního dramatického potenciálu Zweigova románu. Text vznikl s cílem proměnit ho v absolventskou inscenaci ročníku činoherního herectví, režie a dramaturgie v divadle DISK v sezóně 2021/2022.

Hra získala 3. místo v soutěži o Cenu Evalda Schorma za rok 2020.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.