Hudební oddělení

Hudební oddělení vydává a pronajímá notové materiály, především k hudebně-dramatickým dílům. Poskytuje je za účelem:

  • živého provozování díla nebo jeho části výkonnými umělci;
  • rozhlasového nebo televizního vysílání živě provozovaného díla nebo části;
  • pořízení zvukového nebo zvukově-obrazového záznamu díla nebo jeho části výhradně pro účely jeho veřejného provozování z takto pořízeného záznamu;
  • pořízení zvukového nebo zvukově-obrazového záznamu díla nebo jeho části výhradně pro účely jeho rozhlasového nebo televizního vysílání a dále rozhlasového resp. televizního vysílání z takového záznamu;
  • pořízení zvukového nebo zvukově-obrazového záznamu díla výhradně pro účely zhotovení zvukových resp. zvukově-obrazových rozmnoženin a jejich rozšiřování.

Podáváme informace o notových materiálech a o podmínkách jejich nájmu, s klienty v tuzemsku i v zahraničí uzavíráme na základě objednávky příslušné smlouvy o pronájmu notového materiálu a jeho užití. Poskytujeme služby uživatelům a majitelům autorských práv v oblasti vysílání a záznamu hudebně-dramatických děl; u děl scénicky předváděných – v případě trvání autorskoprávní ochrany kterékoli složky díla – je třeba zvláštního oprávnění, jež smluvně zprostředkovává divadelní oddělení DILIA.

Zastupujeme a zprostředkováváme rovněž notové materiály mnoha zahraničních partnerů, případně jiných tuzemských vlastníků.

V případě zájmu o poskytnutí podrobnějších informací ohledně shora uvedených služeb se můžete také obrátit na tyto kontakty.