Literární oddělení

Novinky Katalogy Ke stažení Kontakt

Literární oddělení zajišťuje práva pro knižní užití autorských děl z oblasti beletrie, vědecké a naučné literatury, dětské literatury a knižní ilustrace. Jeho vizitkou jsou dlouholeté zkušenosti, jazyková vybavenost, znalost prostředí, know-how, tradice, pevné kontakty na domácím i světovém knižním trhu. Spolupráce s DILIA je v mnoha ohledech výhodná pro české autory, kteří se mohou spolehnout na její odbornost při uzavírání smluv.

  • Zastupujeme české autory, včetně autorů překladu, nebo jejich dědice pro knižní či časopisecké užití autorských děl v tuzemsku a zahraničí,
  • Poskytujeme českým autorům, včetně autorů překladu, nebo jejich dědicům smluvní servis, který zahrnuje sjednání smluvních podmínek, vyhotovení smlouvy, inkaso honorářů, včetně případných urgencí, vymáhání platby a právní záštity,
  • Na základě smlouvy zajišťujeme doručení autorských výtisků na adresu autorů nebo jejich dědiců.

V případě zájmu o poskytnutí podrobnějších informací ohledně shora uvedených služeb se můžete také obrátit na tyto kontakty.