Agentura

Agenturní oddělení DILIA především zajišťují uzavření licenčních smluv na užití děl českých a zahraničních autorů. Poskytují tak zejména právní servis pro autory i uživatele děl a vykonávají další související aktivity (poskytování divadelních textů, konzultační činnost, úschovy děl atd.) Hudební oddělení zajišťuje vydávání a pronájem hudebních materiálů k českým i zahraničním hudebně-dramatickým dílům. Více informací naleznete na stránkách jednotlivých oddělení.