Divadelní oddělení

pro autory pro amatéry pro divadla

 • Poskytujeme informace o smluvních podmínkách pro uvádění chráněných děl českých i zahraničních autorů. Naše služby využívají nejen „profesionální“ divadla a divadelní agentury, ale i amatérské soubory či umělecké školy. 
 • Po stránce autorsko-právní zajišťujeme:
  • licence na chráněná díla českých a zahraničních autorů
  • výhradně zajišťujeme licence z agentur sdružených v CISAC
  • tuzemské i zahraniční divadelní festivaly
  • zájezdy českých divadel do zahraničí
  • hostování zahraničních souborů v ČR
  • zjišťujeme podmínky na základě dramaturgických plánů 
 • Poskytujeme divadlům informace o autorech či jejich dílech - zejména pomocí webových stránek DILIA a bulletinu „Zprávy DILIA“. 
 • Nabízíme nové, nově upravené či úspěšné tituly do dramaturgických plánů divadel, zprostředkováváme překlady zahraničních her. 
 • Vyhledáváme novinky z tuzemské i zahraniční divadelní tvorby a nabízíme je a poskytujeme potenciálním uživatelům - sledujte pravidelně zejména rubriku Synopse. Texty z naší nabídky zasíláme elektronicky zdarma. 
 • Významnou součástí naší práce je také distribuce textů zastupovaných autorů - texty prodáváme i půjčujeme. 

Projekty

Agentura DILIA je jedinou divadelní agenturou, která soustavně podporuje mladé české autory a divadelníky. Od roku 2005 podporuje DILIA činnost mladých umělců těmito projekty:

Cena Evalda Schorma
Divadelní granty DILIA
Překladatelská dílna DILIA
3D
8v8 – cyklus scénických skic