Pro divadla

Zde naleznete několik formulářů důležitých pro divadelní provoz.

Hlášení hrubých tržeb a odehraných představení

Kdo je povinen zasílat hlášení?

Provozovatel (jste divadlem nebo agenturou, která má s DILIA uzavřenou licenční smlouvu)

Vyplňte následující údaje do společného hlášení:

  • hlášení hrubých tržeb za představení uskutečněných na vlastní scéně
  • hlášení odehraných představení na cizích scénách (zájezdy)
(Věnujte pozornost informaci o ujednání s pořadatelem níže na této stránce)

Jiný pořadatel pořádající vystoupení provozovatele (jste pořadatelem festivalu, přehlídky, pohostinských vystoupení a zavazujete se uhradit autorské odměny) 

V takovém hlášení nesmí zejména chybět kdo hlásí, za jaké tituly, v jakých termínech se odehrály, výše tržeb z prodaných vstupenek za každé provedení díla. Na základě tohoto hlášení pak DILIA vystaví fakturu dle podmínek uvedených ve smlouvě (procenta, paušál za představení, minimální paušál aj.). Pozor – hlaste i taková představení, kde nebylo vybíráno vstupné vůbec, protože i z takto odehraných představení musíte zaplatit autorský honorář – není-li uveden ve smlouvě minimální paušál za představení, určuje se honorář z dlouhodobého průměru dříve nahlášených tržeb.

Hlášení zasílejte jednou za kalendářní měsíc, a to vždy nejpozději do 10. dne následujícího kalendářního měsíce - faxem, poštou, e-mailem. Hrubými tržbami se rozumí úhrn tržeb za prodané vstupenky včetně předplatného před odečtením jakýchkoli položek, včetně daňových, případně část ceny každé prodané abonentní vstupenky určený jako podíl ceny abonentní vstupenky a počtu představení, k jejichž návštěvě opravňuje. Níže naleznete odkaz na vzory Hlášení odehraných představení a hrubých tržeb provozovatele.

Formuláře ke stažení (.doc)

Hlášení odehraných představení a hrubých tržeb provozovatele

Hlášení hrubých tržeb pořadatele v měsíci

 

Pomocné informace pro uzavření smlouvy mezi provozovatelem a pořadatelem - Vzor ujednání provozovatele s jiným pořadatelem

Kdo platí honoráře na zájezdech a přehlídkách?

Divadlo, které má od DILIA licenci je tzv. „provozovatelem“ tj. vybírá vstupné a platí autorské honoráře. Ve chvíli, kdy nehraje na vlastní scéně (nebo žádnou takovou scénu nemá) musí uzavírat s pořadateli přehlídek, festivalů či jednotlivých představení smlouvy, ve kterých zaváže tzv. „jiného pořadatele“ aby platil DILIA autorské honoráře za stejných podmínek, jaké má ve smlouvě s DILIA. Pokud tak divadlo neučiní, DILIA vymáhá autorské poplatky po něm a nikoliv po pořadateli přehlídky.

Upozorňujeme divadla, aby pořadateli poskytla veškeré podmínky z licenční smlouvy – nejen tedy výše procent z hrubých tržeb ale i výši minimálního paušálu či např. to, zda se jedná o brutto či netto částku. Finančně to po odehrání představení funguje tak, že provozovatel nahlásí DILIA kde a kdy hostoval (viz.  Hlášení odehraných představení) a jiný pořadatel zase nahlásí hrubé tržby (viz. Hlášení hrubých tržeb pořadatele). DILIA pak vystaví fakturu pořadateli.

Níže naleznete vzor takové smlouvy mezi provozovatelem a jiným pořadatelem (Podlicenční smlouva a smlouva o převzetí povinností).

Formuláře ke stažení (.doc)

Vzor ujednání provozovatele s jiným pořadatelem

Nastavení cookies
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookies můžete ovlivnit, jak stránky fungují a jaké služby jsou Vám nabízeny. Více informací o našich zásadách používání souborů cookies

Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a všech funkcí, které nabízí a není možné jejich účel a zpracování odmítnout.

Analytické cookies
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování našeho webu. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají náš web. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým náš web funguje, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu.

Preferenční cookies
Tyto cookies umožňují, aby si náš web zapamatoval preference daného uživatele a mohl se mu přizpůsobit.
Uložit vybrané
Přijmout vše
Odmítnout vše