Pro divadla

Zde naleznete několik formulářů důležitých pro divadelní provoz.

Hlášení hrubých tržeb a odehraných představení

Kdo je povinen zasílat hlášení?

Provozovatel (jste divadlem nebo agenturou, která má s DILIA uzavřenou licenční smlouvu)

Vyplňte následující údaje do společného hlášení:

  • hlášení hrubých tržeb za představení uskutečněných na vlastní scéně
  • hlášení odehraných představení na cizích scénách (zájezdy)
(Věnujte pozornost informaci o ujednání s pořadatelem níže na této stránce)

Jiný pořadatel pořádající vystoupení provozovatele (jste pořadatelem festivalu, přehlídky, pohostinských vystoupení a zavazujete se uhradit autorské odměny) 

V takovém hlášení nesmí zejména chybět kdo hlásí, za jaké tituly, v jakých termínech se odehrály, výše tržeb z prodaných vstupenek za každé provedení díla. Na základě tohoto hlášení pak DILIA vystaví fakturu dle podmínek uvedených ve smlouvě (procenta, paušál za představení, minimální paušál aj.). Pozor – hlaste i taková představení, kde nebylo vybíráno vstupné vůbec, protože i z takto odehraných představení musíte zaplatit autorský honorář – není-li uveden ve smlouvě minimální paušál za představení, určuje se honorář z dlouhodobého průměru dříve nahlášených tržeb.

Hlášení zasílejte jednou za kalendářní měsíc, a to vždy nejpozději do 10. dne následujícího kalendářního měsíce - faxem, poštou, e-mailem. Hrubými tržbami se rozumí úhrn tržeb za prodané vstupenky včetně předplatného před odečtením jakýchkoli položek, včetně daňových, případně část ceny každé prodané abonentní vstupenky určený jako podíl ceny abonentní vstupenky a počtu představení, k jejichž návštěvě opravňuje. Níže naleznete odkaz na vzory Hlášení odehraných představení a hrubých tržeb provozovatele.

Formuláře ke stažení (.doc)

Hlášení odehraných představení a hrubých tržeb provozovatele

Hlášení hrubých tržeb pořadatele v měsíci

 

Pomocné informace pro uzavření smlouvy mezi provozovatelem a pořadatelem - Vzor ujednání provozovatele s jiným pořadatelem

Kdo platí honoráře na zájezdech a přehlídkách?

Divadlo, které má od DILIA licenci je tzv. „provozovatelem“ tj. vybírá vstupné a platí autorské honoráře. Ve chvíli, kdy nehraje na vlastní scéně (nebo žádnou takovou scénu nemá) musí uzavírat s pořadateli přehlídek, festivalů či jednotlivých představení smlouvy, ve kterých zaváže tzv. „jiného pořadatele“ aby platil DILIA autorské honoráře za stejných podmínek, jaké má ve smlouvě s DILIA. Pokud tak divadlo neučiní, DILIA vymáhá autorské poplatky po něm a nikoliv po pořadateli přehlídky.

Upozorňujeme divadla, aby pořadateli poskytla veškeré podmínky z licenční smlouvy – nejen tedy výše procent z hrubých tržeb ale i výši minimálního paušálu či např. to, zda se jedná o brutto či netto částku. Finančně to po odehrání představení funguje tak, že provozovatel nahlásí DILIA kde a kdy hostoval (viz.  Hlášení odehraných představení) a jiný pořadatel zase nahlásí hrubé tržby (viz. Hlášení hrubých tržeb pořadatele). DILIA pak vystaví fakturu pořadateli.

Níže naleznete vzor takové smlouvy mezi provozovatelem a jiným pořadatelem (Podlicenční smlouva a smlouva o převzetí povinností).

Formuláře ke stažení (.doc)

Vzor ujednání provozovatele s jiným pořadatelem