Pro autory

  • Chráníme zájmy českých a zahraničních autorů a sjednáváme pro ně co nejvýhodnější honoráře za užití jejich děl.
  • Ochotně informujeme autory o jejich právech a sledujeme kulturní dění, abychom zamezili některým neoprávněným užitím děl chráněných autorů. 
  • Soustřeďujeme informace o zastupovaných autorských dílech a zprostředkováváme je všem zájemcům.
  • Jsme zdrojem informací (používáme k tomu webových stránek DILIA, bulletinu „Zprávy DILIA“ a dalších možností) a zároveň propagačním servisem autorů a jejich děl.
  • Aktivně nabízíme vaše díla v Čechách i v zahraničí, ať už přímou nabídkou či spoluorganizováním projektů pro propagaci děl českých autorů.
  • Překladatelům nabízíme horké novinky k překladu.
  • Podporujeme vznik nových děl (formou grantů DILIA).
  • Překládáme úspěšné české hry a nabízíme je do zahraničí.