Překladatelská dílna Jiřího Joska/DILIA 2022 – tři nové překlady již brzy k dispozici

Již posedmnácté pořádá agentura DILIA překladatelskou dílnu. Workshop je určen začínajícím překladatelům, ať už z řad studentů filologických oborů, či naopak studentů divadelních škol a dalších, kteří mají dostatečné jazykové vybavení a zájem o divadelní texty. Letošní ročník dílny je zaměřen na současnou německojazyčnou dramatiku. Odbornými tutory jsou Zuzana Augustová, Iva Michňová a Martin Sládeček.

V rámci překladatelské dílny byly přeloženy následující tituly:

Sibylle Berg: Triptych o nenávisti aneb Cesty z krize
Překlad: Julie Adam
Tutorka: Zuzana Augustová

Thomas Arzt: Ve víru viru
Překlad: Ester Prokešová
Tutorka: Iva Michňová

Bernhard Studlar: Unavení aneb To něco, co jsme
Překlad: Lisa-Anna Žáková
Tutor: Martin Sládeček

Nově vzniklé překlady (úryvky z nich) budou představeny formou scénického čtení 7. 12. 2022 od 20:00 ve VILE Štvanice v režii Divadla LETÍ. Srdečně zveme na apokalyptický divadelní večírek!

Projekt vzniká za podpory Dozorčí rady DILIA a Marie Joskové.

Další informace

  • Perex: Tři současné německojazyčné hry se představí v rámci slavnostního večera s názvem Apokalyptický divadelní večírek.
  • Kategorie: Divadelní