Překladatelská dílna Jiřího Joska/DILIA 2022 v plném proudu

29.11.2022
Překladatelská dílna Jiřího Joska/DILIA 2022 v plném proudu

V rámci letošní překladatelské dílny zaměřené na současnou německojazyčnou dramatiku vzniknou tři nové překlady.

Již posedmnácté pořádá agentura DILIA překladatelskou dílnu. Workshop je určen začínajícím překladatelům, ať už z řad studentů filologických oborů, či naopak studentů divadelních škol a dalších, kteří mají dostatečné jazykové vybavení a zájem o divadelní texty. Letošní ročník překladatelské dílny DILIA je zaměřen na současnou německojazyčnou dramatiku. Tutory mladých překladatelů jsou v tomto roce Zuzana Augustová, Iva Michňová a Martin Sládeček.

V rámci letošní překladatelské dílny vzniknou tyto překlady: 

Sibylle Berg: Triptych o nenávisti aneb Cesty z krize
Stipendistka: Julie Adam
Tutorka: Zuzana Augustová

Thomas Arzt: Ve víru viru
Stipendistka: Ester Prokešová
Tutorka: Iva Michňová

Bernhard Studlar: Unavení aneb To něco, co jsme 
Stipendistka: Lisa-Anna Žáková
Tutor: Martin Sládeček

V polovině června proběhlo úvodní setkání mladých stipendistů s jejich zkušenými tutory, které bylo zaměřené na praktickou přípravu budoucích překladatelů, tj. na základní informace ohledně specifik divadelního překladu, na problematiku autorského zákona, seznámili se také se základními modely spolupráce překladatele s dramaturgem. Během září dojde k dalšímu setkání všech účastníků, kde se budou probírat jejich zkušenosti s překladem, stipendisté budou mít šanci vzájemně si překlady ohodnotit a vyslechnout názory nejen svých tutorů, ale i svých kolegů. Závěrečné setkání, během kterého budou vzniklé překlady nebo spíše úryvky z nich představeny formou scénického čtení, proběhne na podzim ve VILE Štvanice v režii Divadla LETÍ.

Originály překládaných textů jsou v elektronické podobě k dispozici v DILIA. Jejich překlady budou dostupné na podzim tohoto roku.

Projekt vzniká za podpory Dozorčí rady DILIA a Marie Joskové.