JEDEN PICASSO (A Picasso, 2004)

Jeffrey Hatcher

Překlad: Alexander Jerie
Obsazení: 1 muž, 1 žena

Paříž, říjen 1941. Picasso se v předvečer svých šedesátin ocitá v jakémsi sklepu pod dohledem gestapa. Nechápe, proč ho sem odvedli, až do okamžiku, kdy přichází asi čtyřicetiletá, pohledná německá úřednice Fischerová, a žádá ho, aby potvrdil pravost svých tří obrazů. Malíř to udělá a vypráví i příběh jejich vzniku, protože se domnívá, že mají být součástí chystané výstavy. Jaké je však jeho překvapení, když se od slečny Fischerové dozví, že coby zvrhlé umění mají být zničeny. Okamžitě svou výpověď odvolá a obrazy prohlásí za falsa. Dochází ke slovnímu souboji mezi ním a Fischerovou, vzduchem létají výhrůžky vězení a snad i smrti, až nakonec dojde k jakési dohodě. Umělec má vybrat jedno dílo, které určí ke spálení. Ale jak ho vybrat, když ke všem třem cítí stejnou lásku? Silně nám to připomíná Sofiinu volbu. Nakonec dojde k něčemu, co divák ani od jedné postavy skutečně nečekal...

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.