Albee, Edward (USA)

Edward Albee (12.3.1928 ve Washingtonu) Přední americký současný dramatik Edward Franklin Albee III. se s divadlem blízce seznámil již v dětství,  protože byl adoptován Reedem Albeem, synem vaudevillového producenta E.F. Albeeho. Ve svých dvaceti letech odešel do proslulého Greenwich Village, kde prošel řadou zaměstnání, včetně práce poslíčka.
    První úspěch coby divadelnímu autorovi mu přinesla roku 1959 aktovka Stalo se v ZOO, která byla lépe než v Americe přijata v Evropě, jejíž divadelní tradici, především prvky absurdního dramatu Samuela Becketta a Eugena Ionesca Albeeho hry reflektují. První světově proslulá Albeeho hra se jmenuje Kdo se bojí Virginie Woolfové? (objevuje se rovněž pod českým názvem Kdopak by se Kafky bál?), která se stejně jako většina jeho her věrna aristotelské zásadě tří jednot odehrává během jediného večera. Jedná se o tragikomické především statické drama, v němž se děj posouvá vpřed prostřednictvím stručné, jazykově dokonalé konverzace mezi až archetypálními typy postav, která ukazuje vyhrocené situace mezi mužem a ženou, v rodině a vztazích mezi lidmi celkově,  rub a líc amerického snu a veškerých obecně uznávaných hodnot.
    Za své divadelní hry získal Edward Albee mnoho cen včetně několika cen Tony a tří cen Pulitzerových za hry Křehká rovnováha, Tři velké ženy a Pobřeží. Edward Albee je autorem například těchto divadelních her: Tři velké ženy (překlad Š. Pellar) - v elektronické podobě k dispozici v DILIA, Stalo se v ZOO (The Zoo Story, 1958) – k dispozici v DILIA, Smrt Bessie Smithové (The Death of Bessie Smith, 1959) – k dispozici v DILIA, Kdo se bojí Virginie Woolfové? (Who´s Afraid of Virginia Woolf?, 61-62) – k dispozici v DILIA, Křehká rovnováha (A Delicate Balance, 1965) – k dispozici v DILIA, Koza aneb Kdo je Sylvie? (The Goat, or Who is Sylvia?, 2000) - v originále k dispozici v DILIA Pískoviště (The Sandbox, 1959), Americký sen (The American Dream, 1960), Hra o manželství (Marriage Play, 1986-87)