Adamová, Radmila (Česká republika)

<?php echo $this->item->title; ?>

Vystudovala teorii a historii divadla na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Již před začátkem studia působila v souboru M+M jako autorka, scénografka a režisérka. Z této doby pochází hry Pan Bů, Gloria a Jeden den Josefíny. V roce 2005 napsala hru Holky Elky, která získala cenu Evalda Schorma, byla přeložena do anglického a německého jazyka, byla inscenována v Divadle Letí v Praze a byla uvedena ve scénickém čtení v Českém centru v New Yorku. Hra byla také inscenována v Moravskoslezském národním divadle v Ostravě a byla vydána v nakladatelství Větrné Mlýny. Následovala hra Little Sister, která byla úspěšně uvedena ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Hra České kuchty - super buchty vznikla pro rozhlas a byla inscenována v Českém rozhlase Brno v roce 2010 a téhož roku byla uvedena divadelní verze hry jako scénické čtení v Divadle Letí v rámci projektu 8v8. Hra Krámek lákavý vznikla v roce 2011 v rámci projektu Imigrants´Theatre.
Od roku 2005 je zastupována agenturou Dilia, věnuje se intenzivně dramatické tvorbě, v níž osobitým způsobem reflektuje především pozici ženy v kontextu současné mediální kultury.