HAROLD A MAUDE

Colin Higgins

Překlad: Alexander Jerie
Obsazení: 9 mužů, 6 žen

Hra byla nejprve napsána jako dvacetiminutový filmový scénář, který byl součástí Higginsovy diplomové práce na filmové akademii v Los Angeles. Poté napsal na toto téma úspěšný román, podle kterého byl v roce 1971 natočen film. A až nakonec v roce 1973 na toto téma napsal divadelní inscenaci, která se setkala s jednoznačným úspěchem. Proč měla tato komedie takový úspěch? Protože autor obdařil postavu Maude nádherným vztahem k životu. Protože Maude dovede žít život v celé jeho šíři, hloubce a kráse. Protože Maude je člověk okouzlený životem. Přijímá život jako fantastický dar, který předává dál. Její zbraní proti zlu je vytvářet kolem sebe dobro. A tato její láskyplná a všeobjímající filozofie zlomí i toho největšího škarohlída a pesimistu, jakým je její mladičký spoluhráč Harold, jehož citové probouzení je silně ovlivněno právě setkáním s Maude, starou dámou s nesmírně mladou duší.     Je to hluboce lidská hra, která odráží vztah lidí k lásce a přátelství. Boří se v ní generační bariéry mezi stářím a mládím, hlavním měřítkem je láska. V humorné nadsázce tak Higgins nabízí současným divákům možnost hledat vztah ke druhému, společnýma očima vnímat kouzlo života a lásku, která rozpouští bariéry a osvobozuje to nejskrytější v nás.     O této hře se dá právem mluvit jako o bestselleru světových jeviš?.

  Text je v elektronické verzi k dispozici v DILIA.