LÁSKA A MANŽELSTVÍ (Love and Marriage)

Donald Churchill

Překlad: Alexander Jerie, Blanka Pešinová - Couvreurová
Žánr: komedie
Obsazení: 2 muži, 1 žena, 1 němá ženská role

Tony je přesvědčen o tom, že v manželství je nejdůležitější poctivost a upřímnost. Má teď sice problémy s firmou, tělo mu už taky tak neslouží, ale dvacet let manželství s Ruth mu ukázalo, že má pravdu. Jeho přítel Bill zase zastává názor, že má-li se manželství udržet, musí se lhát a lhát. Pak je tu ještě Gerry a Anne. Gerry je úspěšný a bohatý, ale cožpak se dá láska koupit? Tonyho rovnováha je silně narušena při zprávě, že Gerry s Annou jsou v Londýně a chystají se je navštívit. Tony musí zrušit golf, který měl domluvený s Billem, což dává Billovi možnost výmluvy, na kterou čekal. Ruth se chce Tonymu s něčím svěřit, ale bojí se, jak bude manžel reagovat. Neskončí tím minimálně jedno krásné přátelství? Komedie řeší otázku, co je nejdůležitější k tomu, aby se manželství udrželo pohromadě.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.