UZLY NA KAPESNÍKU (Les noeuds au mouchoir)

Denis Cherer

Překlad: Alexander Jerie
Žánr: komedie
Obsazení: 2 muži, 1 žena

Daniel: Jean je tvůj syn mami, a ne bratranec. A určitě přijde zítra.
Augustina: (stále zmatenější) Aha…ano…dobře…takže si dáš se mnou snídani.
Daniel: Spíš svačinu. Vzhledem k tomu, kolik je hodin.
Augustina: (zmateně) Co?
Daniel: Je víc, jak pět hodin odpoledne.
Augustina: Aha…no, já se stejně nasnídám.
Daniel: Když chceš.

OSOBY:
Augustina - matka, kolem sedmdesáti let
Daniel - její oblíbený syn, krátce před padesátkou
Jean - její druhý syn, krátce po padesátce

Dva nesmiřitelně rozhádaní bratři Daniel a Jean se starají o svou matku, která trpí Alzheimerovou chorobou. Mají přesný harmonogram návštěv, aby se v jejím bytě nesetkali. Jednoho dne ale harmonogram selže a bratři si v bytě stanou tváří v tvář. Daniel je zaneprázdněný bankéř, ženatý, bezdětný, nevěrný a pořád v jednom kole. Jean je citlivý umělec, snílek, rozvedený a vnitřně pochroumaný. Jejich matka Augustina je zmatená a pomalu začíná ztrácet rozum. Jean o ni neúnavně pečuje. Daniel ji chce dát do domova důchodců. Augustina vlaje ve svém čase a prostoru, zatímco si její synové po letech vyřizují účty.

Denis Cherer napsal laskavou a něžně vtipnou komedii o chorobě, která vzbuzuje obavy a která mění život nejen nemocným, ale i jejich blízkým.
Jak autor v úvodu píše: "To, že je Alzheimer k pláči, neznamená, že se mu nemůžeme zasmát."

Hra nabízí vyrovnanou hereckou příležitost pro dva herce a herečku.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.