ZKOUŠKA aneb POTRESTANÁ LÁSKA (La Répétition ou l'Amour puni, 1950)

Jean Anouilh

Překlad: Ivo Osolsobě
Žánr: komedie
Obsazení: 4 muži, 3 ženy

HRABĚ: Má drahá, mluvíte jak o pohřbu! Přece se nebudeme chtít zesměšnit tím, že bychom oba dramatizovali. Ostatně víte, že vás velice miluji. Nikdy jsem neměl v srdci nikoho kromě vás. Neříkejte to Hortensii, měl bych z toho nepříjemnosti.
HRABĚNKA: Říkáte jim, že je milujete, těm svým milenkám?
HRABĚ: Je to nutné. Ženy jsou velké formalistky. Tuším, že jste jediná žena, které jsem to nikdy neřekl.
HRABĚNKA: Protože jste mě nikdy nemiloval! Jaký krásný dárek! Čekáte, že vám poděkuji?
HRABĚ: Protože mezi námi bylo cosi jemného a úchvatného, co mi zabraňovalo, abych vám lhal.


Hrabě (zvaný Tygr) a hraběnka zdědili po tetě zámek Ferbroques, který se nachází „v úplné pustině, kde ani sama teta neměla odvahu žít déle než týden“. Podmínkou závěti je, že na zámku budou trávit vždy jeden měsíc na jaře a že v levém křídle budou vychovávat dvanáct sirotků. Hrabě s hraběnkou do levého křídla skutečně umístí dvanáct sirotků, ale sami se nastěhují do pravého křídla. Svůj první pobyt na zámku se rozhodnou oslavit uspořádáním fantastického plesu. Také proto, že hrabě je v aristokratické společnosti vyhlášeným pořadatelem těch nejlepších večírků. Hrabě se rozhodne nazkoušet na zámku hru od Marivauxe v kostýmech z dob Ludvíka XV. Zkoušení komedie s sebou ale nepřinese jen opulentní kostýmy… Hrabě s hraběnkou spolu žijí ve „volném manželství“ a jejich společná úmluva jim povoluje mít milence a milenky. Ti jsou také na zámku přítomni a budou společně s ostatními hrát ve hře. Hrabě komedii neobsadí dle hereckých schopností svých hostů, ale dle jejich skutečných povah. Takže každý hraje sám sebe, aniž by to věděl… Komedie může začít…

 

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.