NÁVŠTĚVA (La visite, 1975)

Victor Haim

Překlad: Alexander Jerie
Žánr: hra o jednom dějství
Obsazení: 1 muž, 1 žena

Muž: (…) Přestaňte. Magnetofon jsem zastavil.


Viviana: Tak ho honem zapněte. Honem. Musejí mě slyšet. Já, doktorka Lehrbaum-Dumasová chci, aby mě všichni slyšeli. Strávila jsem tu nejvíc vzrušující noc svého života, milovala jsem, jsem celá strávená láskou a rozkoší. Milovala jsem tohoto pána, který má se mnou tolik společného, protože umí odpouštět.

 

Do ordinace psychiatričky Viviany Lehrbaum-Dumasové přijde po ordinačních hodinách cizí muž, kterého zapomněli v čekárně. Přinese jí balíček. Muž není pacient ani obchodník z farmaceutické společnosti. Přišel, aby se něco dozvěděl. Psychiatrička Viviana se chystala na hudební večírek s přáteli, nakonec ale zůstane v ordinaci s tajemným mužem. Začne zvláštní hra, ve které ve finále nebude jasné, kdo je lékař a kdo pacient. A kdo z ordinace odejde jako vítěz a kdo jako poražený. Proč muž do ordinace vstoupil, odkryje až záhadný balíček.

  Text pracovního překladu hry je v elektronické podobě k dispozici v DILIA.