LEX AMOR NOBIS – Zákonem je nám láska (2012)

Martin Johanna

Obsazení: 3 muži, 3 ženy


„Nejčistší cit v područí politiky státu“

V jedné nejmenované zemi začal platit zákon ironicky nazvaný Lex Amor Nobis, podle kterého si musí každý nezadaný člověk s úderem 26. roku najít životního partnera. Pokud se mu to nepodaří, bude mu přidělen na základně standardizovaných testů vytvořených ministerstvem financí. Pouze stálé rodiny a partnerství jsou totiž pro stát skutečným ekonomickým přínosem.

Šest přátel se schází na agoře nad městem, kam pravidelně utíkají před starostmi, které je tíží. Stranou všem útrapám zde nacházejí nadhled, který jim dodává sílu a zachovává čistou hlavu. Dnes se tu však ocitají uprostřed zvláštního vzduchoprázdna, vytvořeného nastalou situací oktrojovaného vztahového mezníku. Někteří se mu snad podřídí a jiní se rozhodnou proti němu hlasitě protestovat. Nerozhoduje, zda již dosáhli věkové hranice nebo k ní teprve směřují. Každý do jednoho je postaven před otázku, jakou hodnotu má pro něj osobní svoboda a kam až nechá zajít zranitelnou demokracii ocitající se v rukou bezduchých byrokratů. Odpovědi plné metafor, jazykových vtipů a zlehčující nadsázky umožní některým z nich neztratit nezbytnou naději a jiným dodají odvahu vyznat se z citů. Snad dojde i k zrušení zákona, snad ho podepíše i nejvyšší hlava státu. Možná ale bude zákon obnoven hned po předčasných volbách.

V humorné hře je patrné rozčarování z absurdních nařízení, která nadřazují ekonomické zájmy nad uspokojení ducha a srdce.


  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.