Pro uživatele

Uživatelům autorských práv poskytujeme následující služby:

  • pomáháme vyhledávat autory, dědice či jiné nositele práv děl, která mají být užita v oblasti audiovize, v médiích či reklamě;
  • zajišťujeme licence k užití českých i zahraničních děl výše uvedenými způsoby;
  • disponujeme širokou databází zastupovaných českých nositelů práv a zahraničních partnerů pro získávání práv k zahraničním titulům;
  • aktivně hledáme nositele práv tzv. „osiřelých děl“, tj. děl, kde nositelé práv nejsou známi a zajišťujeme práva.

V případě dotazů či zájmu o uvedené služby kontaktujte níže uvedené zaměstnance.

Jitka Tomešová

užití českých děl v ČR

266 199 816
tomesova@dilia.cz

Erika Svobodová

užití českých děl v zahraničí

užití audiovizuálních děl vyrobených pro ČST/ČT do roku 2000

266 199 866

svobodova@dilia.cz