Pro autory

Autorům a nositelům práv poskytujeme následující služby:

  • autory a nositele práv zastupujeme při uzavírání licenční smluv a smluv o dílo v oblasti audiovize, audia a užití jejich děl na internetu, pomáháme jim s vyjednáváním co nejpříznivějších podmínek ať již při tvorbě díla na objednávku či podmínek licenčních, včetně vyjednání a inkasa odměn;
  • tuzemským nositelům práv garantujeme právní ochranu při zastupování a užívání jejich děl, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí;
  • zahraničním nositelům práv zajišťujeme co nejvýhodnější podmínky při užívání jejich děl na území České republiky i mimo něj;
  • činíme kroky k zamezení nelegálního užívání autorských děl;
  • v případě porušení práv autorů zajišťujeme narovnání neoprávněného užití;
  • uzavíráme rámcové smlouvy ohledně audiovizuálních děl vyrobených do roku 1992 a snižujeme tak riziko neoprávněného užívání těchto děl na minimum;
  • zajišťujeme registraci nově vytvářených děl (zejm. scénářů) do úschovy právního odd. DILIA.

Pokud si přejete využít našich služeb při licencování užití svých děl či pokud došlo k užití díla v médiích bez Vašeho souhlasu, tedy bez poskytnutí licence, rádi Vám tento problém pomůžeme vyřešit.
Zastupujeme nejen autory preexistentních děl při užití jejich děl v médiích, ale i režiséry, scénáristy, kameramany, architekty, kostýmní výtvarníky, atd.

Více informací vám rádi poskytneme na níže uvedených kontaktech:

Jitka Tomešová

užití českých děl v ČR

266 199 816
tomesova@dilia.cz

Erika Svobodová

užití českých děl v zahraničí

užití audiovizuálních děl vyrobených pro ČST/ČT do roku 2000

266 199 866
svobodova@dilia.cz