Křest knihy Zuzany Augustové Experiment jako kritika nacismu. Poválečné rakouské experimentální drama

14.9.2021

Křest proběhne v pondělí 20. 9. od 18:00 ve foyer Divadla Komedie. V rámci večera vystoupí kapela Jidiš ve třech, ukázky z divadelních textů Konrada Bayera Idiot a Oswalda Wienera Purim přednese Jiří Černý.

Teatroložka a překladatelka Zuzana Augustová se v publikaci Experiment jako kritika nacismu. Poválečné rakouské experimentální drama věnuje tvorbě autorů Vídeňské skupiny, Ernsta Jandla a Elfriede Jelinek, které spojuje experimentální poetika a současně téma kritiky nacismu a jeho vytěsnění rakouskou společností.

Obecněji se soustředí též na témata násilí a války, která se tvůrci snaží uchopit radikální stylizací divadelních (v Jandlově případě též rozhlasových) textů. Autoři experimentují s jazykem i s dramatickou a divadelní (resp. rozhlasovou) formou. Členové Vídeňské skupiny Konrad Bayer, Oswald Wiener a Gerhard Rühm sdílejí s Jandlem jazykový minimalismus, který mnohdy přechází v mlčení. Řeč zmlknula již v prehistorii, protože po 2. světové válce slova pozbyla významu. Téma nacismu je v těchto dílech, stejně jako v tvorbě Elfriede Jelinek spojeno vedle deformace jazyka také s brutální deformací těla, s násilím páchaném na těle.

Dalším společným rysem experimentálních textů je kritický vztah k tradici, k tradici krásného umění, jehož formy tvůrci zároveň využívají, parodují a ironizují. Rakouská poválečná kulturně-politická doktrína totiž na „tisícileté“ konzervativní tradici Rakouska vybudovala novodobou identitu země, která experimentální umění potlačovala, stejně jako se snažila vytěsnit nedávnou historii.

Kniha vychází ve spolupráci nakladatelství NAMU a Academia. Jako odborný redaktor spolupracoval na publikaci Jan Jiřík.