Vychází publikace Jean Giraudoux: Hry

11.6.2021

IDU vydává v rámci edice Divadelní hry soubor textů francouzského dramatika Jeana Giraudouxe.

Publikace je již sedmnáctým a dosud nejobsáhlejším svazkem této edice a představuje starší i dosud nepřeložené překlady významného autora. 

Prostřednictvím knihy obsahující jedenáct dramat se českým čtenářům vůbec poprvé komplexněji představuje slavný francouzský dramatik Jean Giraudoux (1882–1944). Jeho svébytné dramatické dílo plné morálních i milostných paradoxů přináší publikace prostřednictvím her proslavených (Trójská válka nebude, Ondina, Bláznivá ze Chaillot aj.), tak těch, které se zatím pozornosti českých čtenářů ani divadelníků nedočkaly (Júdit, Apollón Bellacký, Pařížské impromptu aj.).

Velkou část knihy tvoří nově vzniklé překlady Karla Krause, již zesnulého dramaturga a překladatele, od kterého původně vzešel podnět ke vzniku výboru. Hru Júdit přeložil pro tuto knihu coby vůbec své poslední dílo. Vedle něj jsou zastoupeny nové překlady Michala Lázňovského a Michala Zahálky, jakož i starší práce Evy Bezděkové, Jindřicha Hořejšího, Alexandra Jerieho či Davida a Karla Krausových. Všechny starší překlady prošly náročnou ediční přípravou, o níž podává zprávu obsáhlá ediční poznámka, a dále je doplňuje soupis českých inscenací autorových her a původní studie o Giraudouxově životě, divadelní kariéře i jejích ohlasech v české kultuře. Hry Jeana Giraudouxe by měly být přínosem pro odkaz jedné z největších osobností moderního francouzského dramatu, ale také patřičnou poctou Karlu Krausovi.

Kniha je dostupná na prospero.divadlo.cz

(převzato z divadlo.cz, autor článku: IDU)