Vyšla publikace Fabulamundi: Pět evropských her

10.3.2021

Institut umění – Divadelní ústav vydal ve spolupráci s Divadlem LETÍ jako součást mezinárodního projektu publikaci Fabulamundi: Pět evropských her. Jedná se o 53. svazek edice Současná hra.

Kniha představuje pět následujících dramatických textů: Alexandra Badea: Spojení Evropa; Ella Hickson: Autorka; Pier Lorenzo Pisano: Jen pro tvé dobro; Volker Schmidt: Textilní trilogie; Joan Yago: Krátké rozhovory s výjimečnými ženami. Hry reflektují podstatné rysy současného života, ať již jde o témata politická, jako je závislost ekologie na lobbingu v nejvyšších politických evropských kruzích, nebo soukromá - věčné hledání identity, tíživost neměnných rodinných konstelací, zmatky v sexuálních preferencích. Výbor přináší i bizarní vhled do života proslulých žen či příběh z nedaleké budoucnosti, kde chudí Evropané hledají jako gastarbeitři práci na bohatších, vyspělejších kontinentech. 

Všechny texty spojuje jejich účast v mezinárodním projektu sítě Fabulamundi s názvem Playwriting Europe: Beyond Borders (Za hranice)? Fabulamundi, síť evropských divadel se zájmem o současnou dramatiku, se začala formovat již kolem roku 2010. V roce 2017 se díky aktivitě Divadla LETÍ rozšířila i do České republiky. V současné době sdružuje divadla, festivaly a kulturní organizace z deseti zemí EU (Itálie, Francie, Německo, Španělsko, Rumunsko, Rakousko, Belgie, Velká Británie, Polsko a Česká republika), podporuje a propaguje vznik divadelních her a poskytuje dramatikům a divadelníkům příležitosti k vzájemné spolupráci, setkávání a profesionálnímu rozvoji. V rámci projektu Za hranice? představila každá z účastnících se zemí pět nebo deset svých dramatiků, od začínajících po ty již etablované. Následovala řada aktivit, do nichž se autoři zapojili, jako jsou překladatelské dílny, scénická čtení i regulérní inscenace jejich her, workshopy pro studenty, přednášky a společné tvůrčí projekty. V každé ze zúčastněných zemí vyšel soubor přeložených zahraničních her.

Pět her tohoto výboru představuje jen zlomek ze sto dvaceti textů, které Fabulamundi v posledních čtyřech letech představila v evropském kontextu. Pokud by se někdo ze čtenářů chtěl seznámit i s dalšími autory a texty, může využít webové stránky projektu fabulamundi.eu, kde nalezne kontakty na hlavního organizátora – italskou produkční agenturu PAV, jejíž zaměstnanci profesionálům i studentům rádi zašlou texty her v originále nebo v některém z existujících překladů či zprostředkují kontakt na autory a jejich agentury.

Kniha Fabulamundi. Pět evropských her, edice Současná hra, 329 stran, ISBN 978-80-7008-439-7, cena 260 kč, je dostupná na eshopu prospero.divadlo.cz