Právě vyšlo: Expresionistické drama z českých zemí

2.3.2021

Prvním svazkem edice Drama, kterou vydává Nakladatelství Academia ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, je obsáhlá publikace Expresionistické drama z českých zemí. Knihu editovali Zuzana Augustová, Lenka Jungmannová a Aleš Merenus.

O knize:
Kniha představuje dnes již většinou pozapomenutá expresionistická dramata, která byla napsána mezi lety 1910 a 1924. Protože však editoři použili při sestavování teritoriální hledisko, obsahuje antologie vedle her, jež utvářely podobu českého meziválečného divadla, také ve stejnou dobu vzniklé hry německy píšících dramatiků, tehdy rovněž žijících na našem území. Publikaci uvádějí tři studie věnované expresionismu obecně i konkrétní české, respektive též německé dramatické tvorbě z Čech, Moravy a Slezska.

Edice Drama zpřístupňuje významné divadelní a rozhlasové hry z různých historických etap či tematických nebo žánrových oblastí. Každý svazek této ediční řady je navíc doplněn odbornými studiemi, jež díla zasazují do kulturních a společenských souvislostí. Edici připravuje Tým pro výzkum moderního českého divadla Ústavu pro českou literaturu AV ČR. 


Ukázka z knihy:
https://www.academia.cz/expresionisticke-drama-z-ceskych-zemi--jungmannova-lenka--academia--2021

Zuzana Augustová – Lenka Jungmannová – Aleš Merenus (eds.): Expresionistické drama z českých zemí. Praha: Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2021. brož. 740 s. ISBN 978-80-200-3162-4.