Nová publikace Experiment jako kritika nacismu. Poválečné rakouské experimentální drama

2.3.2021

Nakladatelství Academia ve spolupráci s ÚČL AV ČR a nakladatelstvím NAMU vydalo publikaci Zuzany Augustové, která se věnuje dramatické tvorbě autorů Vídeňské skupiny, E. Jandla a E. Jelinek.

O knize:

Po druhé světové válce se v rakouské společnosti prosadila oficiální doktrína o Rakousku jakožto první Hitlerově oběti. Až v sedmdesátých a osmdesátých letech se spisovatelé začínají zabývat kritikou nacismu ve zvýšené míře a svůj občanský protest vyjadřují i kolektivně a veřejně. Výjimku představovali autoři Vídeňské skupiny a Ernst Jandl, kteří svou tvorbou reagovali na holocaust už v padesátých a šedesátých letech. Kniha se věnuje v první řadě dramatické tvorbě autorů této skupiny, Ernsta Jandla a Elfriede Jelinek, které spojuje experimentální poetika a současně téma kritiky nacismu, obecněji pak témata násilí a války, která se autoři snaží uchopit stylizací svých divadelních (v Jandlově případě též rozhlasových) textů. Rakouské experimentální divadelní texty je nutné vnímat v kontextu rakouské filozofické a literární tradice kritiky jazyka, která doposud podstatně ovlivňuje vztah rakouských spisovatelů k jazyku jako takovému.

Ukázka z knihy:
https://www.academia.cz/experiment-jako-kritika-nacismu--augustova-zuzana--academia--2020

Zuzana Augustová: Experiment jako kritika nacismu. Poválečné rakouské experimentální drama. Praha: Academia – NAMU, 2020. 300 s. ISBN 978-80-200-3155-6