Informace o programu COVID – Kultura III – AUDIOVIZE

17.2.2021

V článku naleznete souhrn informací o aktuálním programu vyhlášeném MPO ve spolupráci s MK ČR na podporu OSVČ a právnických osob v oblasti audiovize.

COVID – Kultura III – AUDIOVIZE

Cílem programu COVID Kultura Audiovize je podpořit fyzické a právnické osoby, které působí v audiovizi dlouhodobě a soustavně a jsou páteří českého audiovizuálního průmyslu. Motivací je zachovat současnou vysokou úroveň a know-how oboru. 

Vyhlášeno Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury : dne 16.2.2021

Rozhodné období pro fyzické osoby :  1. květen 2020 až 31. prosinec 2020

Rozhodné období pro právnické osoby : 1. říjen 2019 až 31. prosinec 2020

Podávání žádostí : 1. březen 2021 až 30. duben 2021


Výše jednorázové podpory :

  • pro OSVČ činí 60.000,- Kč
  • pro právnické osoby činí kompenzace maximálně 5 milionů Kč

 

Žadatelé : 

  • fyzické osoby  - vykonávající štábové filmové profese, tvůrčí filmové profese a výkonné umělce
  • právnické osoby - provozovatelé kin, produkční společnosti a distribuční společnosti 

 

Upozornění pro žadatele :

O podporu bude možné žádat pouze jednou a jen v jedné ze šesti kategorií.

U každé kategorie nastaveny konkrétní podmínky, za kterou lze o podporu žádat. 

Souběh této dotace není možný s předchozími výzvami z programu COVID-Kultura, ani s podzimním kompenzačním bonusem pro OSVČ. Souběh této dotace je možný s jarním kompenzačním bonusem a programem „Ošetřovné“ pro OSVČ.

Žadatelé podávají žádosti prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.  Před zahájením prací v portálu je nezbytné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet), tzv. eIdentitu.  

Text kompletní výzvy naleznete v příloze článku.

Metodickou podporu žadatelům poskytuje :