Zemřel Vadim Petrov

8.12.2020

S lítostí v duši oznamujeme, že včera, v pondělí 7. 12. 2020, ve večerních hodinách zesnul pan profesor Vadim Petrov, hudební skladatel a pedagog.

Pan profesor Vadim Petrov, hudební skladatel, klavírista a hudební pedagog, se narodil 24. května 1932 v Praze. Při studiích na ruském gymnáziu studoval skladbu u profesora Miroslava Kabeláče a potom na pražské AMU u Jaroslava Řídkého, Václava Trojana, Pavla Bořkovce a dalších. Byl významným hudebním pedagogem, který v Praze založil Lidovou konzervatoř (dnes Konzervatoř Jaroslava Ježka), zde působil jako její první ředitel. Po roce 1968 byl politicky perzekvován a měl zákaz umělecké činnosti. V této inkriminované době vyučoval hudbu na Konzervatoři Jaroslava Deyla a v letech 1976 až 1992 vyučoval skladbu a hudební teorii na Pražské konzervatoři. Skládal hudbu všech žánrů od hudby taneční, scénické, filmové až po hudbu populární (vyšší populár, písně, šansony apod.) i hudbu vážnou (kupř. hudbu symfonickou, komorní či vokální). Na svém kontě má více jak 1.319 hudebních titulů. Je držitelem celé řady domácích i mezinárodních ocenění.

Členem DILIA byl neuvěřitelných 25 let, z toho 20 let působil jako předseda Správní a poté Dozorčí rady DILIA.

 

Již teď na něj vzpomínáme.

Čest jeho památce.