Vyhlašujeme Divadelní grant na rok 2024

Pro koho je grant určený? 

Pro studenty vysokých uměleckých škol (DiFA JAMU Brno, DAMU Praha), filozofických fakult (FF MU Brno, FF UK Praha, FF UP Olomouc, FPF SU Opava - obor kulturní dramaturgie) a vyšších odborných škol (Konzervatoř Jaroslava Ježka, Vyšší odborná škola herecká ad.). 

Na jaký projekt může být grant udělen? 

Musí se jednat o studentský projekt, tedy takový, jehož hlavní inscenační tým (režie, scénografie, úprava apod.) tvoří pouze studenti. Podpora bude udělena pouze projektům, jako jsou scénická čtení a inscenace původních českých textů nebo dosud neuvedených překladů zahraničních her

O grant se mohou ucházet jak projekty vytvořené v rámci školní výuky, tak projekty vytvořené na základě vlastní iniciativy studentů. Jedním z předpokladů úspěchu žádosti je ošetření autorských práv spojených s daným projektem ze strany DILIA.

Grant se poskytuje na projekty uskutečněné v kalendářním roce 2024.

Kdo může o grant žádat? 

Žádost o grant podává přímo student (autor, režisér, produkční apod.). Autor (případně kolektiv) projektu musí být v době podání žádosti řádným studujícím jedné z výše uvedených škol či fakult. 

Co musí žádost o grant obsahovat? 

  • popis projektu – název projektu, autoři, inscenační tým, anotace projektu, předpokládaná doba a místo uvádění, přínos projektu (max. 2 strany)
  • rozpočet projektu
  • potvrzení školy, že případné finanční prostředky z grantu DILIA budou vyúčtovány prostřednictvím příslušné školy (vzor potvrzení naleznete zde. naleznete zde)

Jak a dokdy žádost do DILIA doručit? 

Žádost musí být odevzdána ve dvou kopiích na adresu Agentážní oddělení DILIA, Krátkého 143/1, Praha 9, 193 00 (k rukám Marie Špalové) a zároveň elektronicky na e-mail spalova@dilia.cz, a to nejpozději do 15. prosince 2023 (datum odeslání). 

Kdo bude o úspěchu projektů rozhodovat? 

Projekty hodnotí komise složená ze zástupců DILIA. Úspěšní žadatelé získají finanční prostředky do 21 dnů od podpisu smlouvy o přidělení grantu.

Více informací na spalova@dilia.cz.
Další informace

  • Perex: Podpora činoherních inscenačních projektů studentů uměleckých škol a filozofických fakult s důrazem na současnou českou i zahraniční dramatiku a původní tvorbu. To je hlavním cílem Divadelního grantu DILIA. Žádat o něj můžete do 15. prosince 2023.
  • Kategorie: Divadelní
Nastavení cookies
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookies můžete ovlivnit, jak stránky fungují a jaké služby jsou Vám nabízeny. Více informací o našich zásadách používání souborů cookies

Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a všech funkcí, které nabízí a není možné jejich účel a zpracování odmítnout.

Analytické cookies
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování našeho webu. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají náš web. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým náš web funguje, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu.

Preferenční cookies
Tyto cookies umožňují, aby si náš web zapamatoval preference daného uživatele a mohl se mu přizpůsobit.
Uložit vybrané
Přijmout vše
Odmítnout vše