Sládeček, Martin

Sládeček, Martin

Dramaturg a překladatel z němčiny, působící v současné době v Národním divadle Brno. Prakticky i teoreticky se zabývá různými formami dokumentárního divadla. Jeho zájem platí také dílu německojazyčných humanistických vypravěčů. Je absolventem oboru Divadelní dramaturgie na brněnské JAMU. Během studia realizoval pobyt na Universität Mozarteum Salzburg zaměřený na divadelní práci s realitou. V jeho rámci dramaturgicky doprovázel mj. šestidílný dokumentární projekt Salzburg. Erkundungen der Wirklichkeit, následně oceněný Cenou spolkové země Salcbursko (Der Salzburgpreis 2012). Bakalářský i magisterský stupeň studia ukončil se zvláštním stipendiem děkana za výjimečně kvalitní závěrečnou práci. Za dramatizaci Mannova románu Zpověď hochštaplera Felixe Krulla a její překlad obdržel v roce 2014 1. místo v soutěži o Cenu Evalda Schorma.


Synopse

ZPOVĚĎ HOCHŠTAPLERA FELIXE KRULLA

Překlady:

MY NESPÍME

FAKE REPORTS

NEVYHNUTELNÍ

ZPOVĚĎ HOCHŠTAPLERA FELIXE KRULLA

BRÉMSKÁ SVOBODA