Kauppinen, Otto

Kauppinen, Otto

*1991

Český dramaturg a překladatel. Narodil se do finsko-české rodiny. V roce 2010 nastoupil na DIFA JAMU v Brně, obor divadelní dramaturgie. V roce 2013 absolvoval semestrální studijní pobyt Erasmus na Divadelní vysoké škole v Helsinkách (TEAK). Na jaře 2014 byl dramaturgem site specific festivalu současné ukrajinské dramatiky SPECIFIC v Brně, na podzim téhož roku absolvoval stáž v Národním divadle v Helsinkách a spolupracoval tamtéž na festivalu současného divadla BALTIC CIRCLE. V roce 2015 dokončil magisterské studium na DIFA JAMU. V sezoně 2015/2016 působil jako dramaturg brněnského Divadla Feste a v roce 2016 znovu dramaturgoval festival SPECIFIC, tentokrát zaměřený na současnou finskou dramatiku. V říjnu 2016 nastoupil na doktorské studium na DIFA JAMU, kde se věnuje výzkumu současného politického divadla.

Od roku 2012 se aktivně věnuje překladu současné finské dramatiky. Jeho překlad hry Panika od Miky Myllyaha uvedla pražská Komorní činohra v režii Jiřího Bábka jako českou premiéru v prosinci 2012. V lednu 2014 poprvé uvedla i další dosud nepřeložený Myllyahův text v Kauppinenově překladu, a to hru Chaos. V listopadu 2014 pak tamtéž proběhla premiéra třetího dílu Myllyahovy trilogie přeložené Kauppinenem, Harmonie. Překlad textu Ke slunečnicím připodobněná od Jussiho Moily premiéroval v listopadu 2014 pražský divadelní soubor Ty-já-tr hrající v prostorách Divadla Radar. Za překlady her Panika a Ke slunečnicím připodobněná získal Kauppinen 3. místo v soutěži o Cenu Evalda Schorma za rok 2012. V říjnu 2015 uvedlo Divadlo Feste jeho překlad hry Okko Lea Hřiště. Za překlady her Harmonie a Hřiště získal 1. místo v soutěži o Cenu Evalda Schorma za rok 2014. V říjnu 2016 uvedlo divadlo Stará aréna v Ostravě jeho překlad textu Okko Lea The Everlast. V roce 2016 přeložil Kauppinen dalších 6 současných finských her pro festival SPECIFIC, z nichž v prosinci 2016 Divadlo Feste uvedlo text To je ale nemilé, který získal 3. místo v soutěži o Cenu Evalda Schorma za rok 2016.


Synopse

ADAM 2.0

Překlady:

TO JE ALE NEMILÉ

CHAOS

HARMONIE

PANIKA

KE SLUNEČNICÍM PŘIPODOBNĚNÁ

RÁJ

HŘIŠTĚ

HAMLET-DÍTĚ

PRINCEZNA HAMLET

ZBYTEČNÍ LIDÉ

FULL COTTON JACKET

NOŽE KRÁJÍ VZDUCH

THE EVERLAST