Kde sehnat divadelní hru

14.9.2021
Kde sehnat divadelní hru

V tomto článku se podíváme na to, jak a kde shánět divadelní hry.


Tato aktivita stojí totiž zpravidla na samém počátku tvorby většiny inscenací ať už u divadla amatérského, tak profesionálního. Možností a způsobů, jak se k textům dostat je poměrně dost, přesto bude dobré si je připomenout a probrat jeden po druhém. Chce to trochu trpělivosti a píle, ale k výsledku se většinou dopracujeme.

Začneme jednodušší variantou, když známe konkrétní titul a jde nám o to, si ho přečíst. V zásadě můžeme texty rozdělit na ty, které byly vydány a existují tedy v knižní podobě, a na ty, které vydány nebyly. Podívejme se tedy na ty vydané:

 

Texty vydané DILIA
    DILIA se v minulosti na vydávání divadelních děl podílela zcela zásadním způsobem. V jejích edičních řadách vyšlo několik tisíc českých i překladových titulů her klasických i současných. Snad každý divadelník zná velké A4 strojopisné texty s červenými (ale i jinak barevnými) deskami. Texty byly vydávány zhruba do první poloviny devadesátých let, od té doby se již nové texty nevydávají.

 

Výpůjčky (textů vydaných DILIA)
    Pokud již texty k dispozici v doprodeji nejsou, není ale přesto třeba zoufat, stále se nabízí několik dalších možností – knihy je v prvé řadě možné si vypůjčit. DILIA nabízí i amatérům možnost vypůjčit si většinu textů, které vydala, na dobu jednoho měsíce. Výpůjčky jsou poskytovány zdarma na základě řádně vyplněného formuláře pro výpůjčku textu, který naleznete zde. Upozorňujeme, že maximální počet najednou poskytnutých textů je 5, další budou zapůjčeny až po vrácení předchozí zvýpůjčky.

 

Výpůjčky (textů vydaných DILIA i ostatních)
    Půjčováním textů (včetně divadelních her) se ale zabývají především knihovny. Velký výběr divadelních her má k dispozici především knihovna pražského Divadelního ústavu. Její katalog můžete konzultovat rovněž na internetu. Bohatým fondem dramatické literatury disponuje také Městská knihovna Praha a její pobočky – především pak její divadelní oddělení v centrální provozovně na Mariánském náměstí. S požadavkem je možné obrátit se také na další větší knihovny, jakými jsou např. Národní knihovna (Klementinum) v Praze, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Moravská zemská knihovna v Brně aj. Pokud tyto knihovny požadovaný text k dispozici mají – což zjistíme např. vyhledáním v on-line internetových katalozích jednotlivých knihoven – ale vy to máte do dané knihovny daleko, je možné se k textu dostat rovněž formou tzv. meziknihovní výpůjční služby – v tomto případě stačí zajít do kterékoli místní knihovny na území ČR a tam požádat o zprostředkování výpůjčky z jiné knihovny. Za tuto službu sice něco zřejmě zaplatíte, dostanete však knihu k zapůjčení skoro až domů.
    Pozor! Veškeré knihovny (i DILIA) půjčují a poskytují texty pouze pro osobní využití a studijní účely. Také jejich kopírování je možné výhradně pro osobní potřebu a studijní účely. Jakékoli další využití textu – včetně jeho divadelního provozování – podléhá autorskému zákonu a je vázáno na souhlas vlastníka autorských práv. Této problematice se podrobně věnují další články této sekce. Ve stručnosti můžeme zatím konstatovat, že pokud si v DILIA nebo kdekoli jinde vypůjčíte nebo zakoupíte text, neznamená to, že nemusíte platit autorská práva. Není také dovoleno texty dále šířit, půjčovat či pronajímat.

 

Nově vydávané texty
    Vydávání textů divadelních her není v současné době v České republice nijak běžnou záležitostí – vydavatele zpravidla odrazuje mizivá perspektiva zisku v oblasti divadelní literatury. Přesto existuje pár tuzemských nakladatelství, jež se těmto žánrům věnují.
    Především se jedná o nakladatelství Divadelního ústavu, které pravidelně vydává např. ve své edici Současná světová hra každým rokem několik nových titulů. Kromě této edice vycházejí v DÚ rovněž souborné publikace se sebranými spisy některých významných autorů. Velký výběr divadelní literatury nabízí knihkupectví Prospero, které sídlí v budově Divadelního ústavu (Celetná 17, Praha 1).
    Podobně jako v Amatérské scéně, také v divadelním dvouměsíčníku Svět a divadlo vychází pravidelně v každém čísle (tj. šestkrát do roka) jedna divadelní hra. Soupis zde vydaných textů lze najít na internetových stránkách www.divadlo.cz.
    Kromě Divadelního ústavu se v posledních letech soustavně věnuje vydávání divadelních her snad už jen brněnské nakladatelství Větrné mlýny http://www.vetrnemlyny.cz/knihy/edice, které mimo jiné vydává cenově dostupnou edici Repertoár, v níž postupně vycházejí klasické divadelní hry české i světové. Ceny edice se pohybují kolem 80,- Kč za kus.

 

Nevydané texty
    Pokud hledaný text vydán nebyl, pak nám stále ještě zbývá několik možností. Ačkoli totiž DILIA nové texty nevydává, stále rozšiřuje svou databázi o nové původní texty i o nové překlady starších textů. Velká část těchto textů je k dispozici v DILIA v elektronické podobě, je tedy možné je zaslat elektronickou poštou. V případě, že existují v tištěné podobě, možné je zapůjčit za výše uvedených podmínek. A jak nevydané texty objevit a zjistit, že vůbec existují?

 

Vyhledávání textů
    Na internetových stránkách DILIA je v současné době k dispozici několik stovek stručných synopsí divadelních her (českých i zahraničních), které DILIA zastupuje, nabízí a má k dispozici. V převážné většině se jedná právě o texty zatím nevydané. V internetové databázi je možné vyhledávat hry jak podle názvů, autorů či žánrů, ale také podle požadovaného obsazení. Toho je možné využít především ve chvílích, kdy nehledáme konkrétní titul, ale snažíme se dopátrat textu, který by vyhovoval podmínkám konkrétního divadelního souboru (např. hledám hru pro 3 muže a 4 ženy, nebo jenom pro 6 mužů apod.). U každého textu je uvedena stručná synopse obsahu hry a informace o tom, v jaké podobě je možné text v DILIA získat. Pokud text existuje v elektronické podobě, stačí e-mailová či telefonická objednávka (kotrbova@dilia.cz, tel. 266 199 829) a text bude obratem zaslán na vaši e-mailovou adresu. Tuto službu poskytujeme zdarma, nicméně na tomto místě opětovně upozorňujeme, že text je možno využívat pouze pro osobní či studijní potřeby a každé jeho další užití je vázáno autorsko-právními vztahy a je nutné požádat vlastníka autorských práv (nejlépe prostřednictvím agentury DILIA) o svolení s užitím tohoto díla – to se týká jak inscenování textu, jeho úprav, případně jeho překladu. Opět upozorňujeme, že maximální počet textů i v elektronické podobě je pět. Texty nelze poskytovat dalším zájemcům.
    Některá díla mohou být zastupována také jinými agenturami – databáze některých textů divadelních her (převážně současných) s anotacemi je rovněž k dispozici např. na internetových stránkách agentury AURA-PONT.