Hudební oddělení - informace pro autory

14.5.2013
Hudební oddělení - informace pro autory


Hudební oddělení vydává a pronajímá notové materiály, především k hudebně-dramatickým dílům. Poskytuje je za účelem: živého provozování díla nebo jeho části výkonnými umělci; rozhlasového nebo televizního vysílání živě provozovaného díla nebo části; pořízení zvukového nebo zvukově-obrazového záznamu díla nebo jeho části výhradně pro účely jeho veřejného provozování z takto pořízeného záznamu; pořízení zvukového nebo zvukově-obrazového záznamu díla nebo jeho části výhradně pro účely jeho rozhlasového nebo televizního vysílání a dále rozhlasového resp. televizního vysílání z takového záznamu; pořízení zvukového nebo zvukově-obrazového záznamu díla výhradně pro účely zhotovení zvukových resp. zvukově-obrazových rozmnoženin a jejich rozšiřování. Podáváme informace o notových materiálech a o podmínkách jejich nájmu, s klienty v tuzemsku i v zahraničí uzavíráme na základě objednávky příslušné smlouvy o pronájmu notového materiálu a jeho užití. Poskytujeme služby uživatelům a majitelům autorských práv v oblasti vysílání a záznamu hudebně-dramatických děl; u děl scénicky předváděných – v případě trvání autorskoprávní ochrany kterékoli složky díla – je třeba zvláštního oprávnění, jež smluvně zprostředkovává divadelní oddělení DILIA.   Zastupujeme a zprostředkováváme rovněž notové materiály mnoha zahraničních partnerů, případně jiných tuzemských vlastníků.