HORA (Der Berg)

Thomas Bernhard

Překlad: Zuzana Augustová
Žánr: dramolet
Obsazení: 6 mužů, 4 ženy

       Text Hora s podtitulem Hra pro loutky jako lidi a lidi jako loutky vznikl stejně jako „zpěvohra“ pouštní růže v roce 1957. Dějištěm má být náhorní plošina, kromě chóru vystupují postavy: muž, žena, bratr, sestra, filozof, inženýr, tanečnice, básník, důstojník a dívka. Postavy spolu rozpravují o životě, smrti, lásce i bolesti a to vše v mlhách náhorní plošiny. Dramolet byl publikován poprvé v časopise Literatur und Kritik v roce 1970 a premiéra proběhla 7. 4. 1970 v rakouské televizi.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.