MLČENÍ (Das Schweigen, 2000)

Elfriede Jelinek

Překlad: Zuzana Augustová
Žánr: monodrama
Obsazení: 1 muž nebo 1 žena

          Monologický text, reflektující proces umělecké tvorby, vážně, s ironií i sebeironií, navíc plný intertextuálních vztahů, odkazující záměrně a v některých motivech i přímo na Bernhardův román Beton a na jeho protagonistu, který se po mnoho let marně pokouší napsat první větu spisu o světoznámém skladateli.

          V dramoletu Mlčení se protagonistovi monologického partu jedná o vytvoření studie o R. Schumannovi, přičemž protagonista si je vědom toho, že už skladatelovo jméno je doslova napěchováno významotvornými konotacemi, týkajícími se šílenství, duševní nemoci a s ní související nemožnosti vyjádřit se, atd. A že tedy v podstatě ani není nutné, aby studii skutečně napsal. V této textové vrstvě se jedná o jemné filozofické předivo, upomínající na inspiraci slavným dílem Tractatus logico-philosophicus neméně slavného rakouského filozofa Ludwiga Wittgensteina, jenž inspiroval Bernharda k vytvoření několika prozaických i dramatických děl a postav, aby se zde tato inspirace přenesla i na dílo a do díla Elfriede Jelinek.

         S ironickou nadsázkou zde autorka pojednává problematiku možnosti, potřebnosti a nutnosti, či naopak nemožnosti něco vyslovit, napsat a vytvořit. Pojem „mlčení" je nejslavnějším pojmem Wittgensteinova Traktátu, jenž dávno vešel do dějin filozofie i literatury, aniž by třeba mnozí, kdo se jím inspirovali vůbec ještě znali původní dílo. Autorka i její protagonista jsou si ale vědomi toho, že se tento pojem, stejně jako právě např. jméno a život Roberta Schumanna, stal dávno jakousi svébytnou entitou, vážící na sebe jisté významové pole, naplněné převážně  neurčitými, avšak smysluplnými asociacemi.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.