NOC S DUCHEM (Night of the Soul, 2002)

David Farr

Překlad: Jiří Popel
Obsazení: 5 mužů, 6 žen

Joanna zemřela na mor v roce 1350, stejně jako zbytek její vsi. Úspěšný podnikatel Francis přijel do rodného města na pohřeb otce, kterého léta neviděl. Nemá dobrou náladu. Ale je to po více než 600 letech první člověk, který Joannu vidí. A Joanna s ním, zprvu proti jeho vůli, stráví noc v hotelu, postaveném na půdě, kde je pochována její rodina. Konečně totiž může někomu vypovědět svůj příběh a přiznat svůj velký hřích – před tím, než sama zemřela na mor, zabila svého malého synka, aby ho tak uchránila před bolestivou smrtí. Sama ale zemřela nesmířena a bez zpovědi. Otázka ale je, proč ji vidí právě na první pohled sobecký a protivný Francis. Postupně, jak Joanna vypravuje svůj příběh, vychází najevo, že Franci přece jen bude ten správný posluchač. Jeho osobní život je v troskách, žena má milence a on se bojí, že přijde o syna. Svou rodinu neviděl léta, od doby, kdy se s otcem pohádal.I jeho svědomí tíží hřích – kdysi se pokusil svého otce zabít - ale snad má ještě šanci...A snad ji má i Joanna, která doufá, že když Francisovi pomůže, bude spasena. Jenže spása se nekoná a Joanna zůstává opět sama.
Hra Davida Farra (Brýle Eltona Johna) je tragikomedií o lidské osamělosti a neschopnosti mluvit s druhými lidmi – ať už nyní nebo ve středověku.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.