STRUČNÁ DRAMATA II.

Philippe Minyana

Překlad: Kateřina Neveu
Obsazení: 4 muži, 3 ženy

V každé z osmi mikroher tohoto díla se omezený počet protagonistů vyrovnává s miulostí i současností, do kterých zasáhly např.druhá světová válka nebo čerstvěji válka v Perském zálivu.
Dramatickou strukturu i řeč Minyana v těchto miniaturách ostrouhal na dřeň. Nesetkáváme se už s pojmenovanými postavami, ale pouze s figurami (Muž s dopisem, Muž na židli, Usmívající se žena apod.). Každý kus znamená nové figury, nové téma a novou situaci: dva muži čtou dopisy po zemřelém příteli a nepřímo objasňují jeho smrt, kolekce válečných fotek vyvolá konfrontaci syna a otce, muž přijíždí z exilu do rodné země, raněný voják vypovídá o vojenské službě, Filoktétus o své opuštěnosti atd. Text dramat je koncipován jako partitura, strohou řeč doplňují scénické poznámky navozující pouze určité pohyby, herec a režisér musí provést hloubkový rozbor, zamyslet se důkladně nad formou i obsahem, položit si základní inscenační otázky. Jde o soubor inspirujících, někdy vzájemně souvisejících, etud, zpochybňujících tradiční formu a hledajících čistotu a přesnost divadelního výrazu.


  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.