HAD LEZE Z DÍRY, VYSTRKUJE KNÍRY

Zuzana Derflerová Brázdová

Žánr: Přízemní „cool“ drama
Obsazení: 4 muži, 4 ženy

Do ukázkové rodiny, otcem paternalisticky izolované od každodenní reality, vpadá televize s nabídkou účasti na živém vysílání reality show. S příchodem kamer se začíná odkrývat nejenom neveselé soukromí obou rodičů a sourozenců, ale obětí nechutného nahlížení do lidského nitra se postupně nechtěně stává i sám televizní štáb. Ve hře, která místy snese označení „cool“, na pozadí masturbace, nevěr, rozchodů, vulgárních výčitek a pohlavních styků v různých akrobatických polohách krystalizuje přeformulovaná původní otcova doktrína, opřená symbolicky o kázání apoštola Jana o Apokalypse, kterou nakonec přijímají za svou jenom mladí protagonisté, zatímco rezignující rodiče, stárnoucí přítelkyně i režisér ji z různých osobních důvodů odmítnou. Lehký konverzační tón a řemeslně dobře zvládnuté zábavné dialogy nezastřou celkově hořkou polohu hry, v níž je hluboce depresivní inventura ztrát, zážitků a pokřivených vztahů, které se již nikomu nechce narovnávat, vykoupena jen málo přesvědčivou, ale přece jenom jakousi nadějí v závěru příběhu.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.