Derflerová Brázdová, Zuzana (Česká republika)

Zuzana Derflerová Brázdová se narodila roku 1957. Vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a své vzdělání v oboru medicíny si doplnila na dalších našich univerzitách až k titulu profesor. Je prorektorkou Masarykovy univerzity v Brně a přednostkou Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Působí jako konzultant a poradce Světové zdravotnické organizace v sekci výživové politiky a výživových doporučení. Na svém literárním kontě má desítky odborných článků z oblasti medicíny a výživy, jedenáct učebních textů na toto téma a jednu monografii.