Matesis, Pavlos (GR)

 

Pavlos Matesis je významný soudobý řecký spisovatel a dramatik. Jeho divadelní hry, romány a novely zaznamenaly velký úspěch jak v Řecku, tak v mnohých evropských zemích, mj. i v České republice - například Pavel Kohout napsal podle jeho románu Psí matka jevištní monolog. Evropské kritiky ho staví na úroveň autorů jako je Beckett, Faulkner, Kafka. Jedná se autora s poetickou imaginací, který se surrealistiskými rysy svých děl odlišuje od ostatních řeckých autorů. Získal řadu domácích i zahraničních ocenění a jeho hry jsou uváděny na mnoha evropských scénách. DILIA nabízí v anglickém překladu jeho hry Hukot, Ošetřovatel rostlin, Pronajímá se anděl strážný a Směr Eleusina.


Synopse

HUKOT

OŠETŘOVATEL ROSTLIN

PRONAJÍMÁ SE ANDĚL STRÁŽNÝ

SMĚR ELEUSINA