Kus: Česka: Druhá sklizeň / Ein Stück: Tschechien: Nachlese 2021 – představí Martinu Kinskou a její hru Pankrác ’45

14.10.2021
Kus: Česka: Druhá sklizeň / Ein Stück: Tschechien: Nachlese 2021 – představí Martinu Kinskou a její hru Pankrác ’45

Drama Panorama spolu se svými partnery Českým centrem Berlín a Velvyslanectvím České republiky v Berlíně zve na další ročník festivalu současného českého divadla Kus: Česka/Ein Stück: Tschechien 2021. Letošní festivalová „Druhá sklizeň“ představí ve scénickém čtení dramatičku Martinu Kinskou s její divadelní hrou Pankrác ’45.


Středa, 20.10.2021, 19:30 hodin
České centrum Berlín, Wilhelmstr. 44 / vstup z ulice Mohrenstraße, 10117 Berlin
Scénické čtení a pódiová diskuze s autorkou
Překlad: Daniela Pusch, redakce: Drama Panorama
Vedení produkce a dramaturgie: Barbora Schnelle a Henning Bochert

V návaznosti na festival Kus Česka 2020 / Ein Stück: Tschechien 2020 se Drama Panorama spolu se svými partnery Českým centrem Berlín a Velvyslanectvím České republiky v Berlíně opětovně věnuje prezentaci české současné dramatiky. Do Berlína přijede Martina Kinská, vítězka divácké ceny loňského festivalu, a zúčastní se scénického čtení své divadelní hry Pankrác ’45 a poté následovné diskuze s publikem.

Martina Kinská (* 1978) je dramaturgyně a autorka. Absolvovala magisterské studium činoherní režie a dramaturgie na Divadelní fakultě AMU v Praze; tamtéž o rok později završila magisterský program oboru teorie a kritika činoherního divadla. Již během studií působila v profesionálních divadlech. Vedle divadla se věnuje také filmové dramaturgii a scenáristice. Od roku 2005 je dramaturgyní Švandova divadla, pro které adaptovala řadu klasických předloh (např. Krysaře Viktora Dyka, 2016 aj.). V roce 2017 hostovala jako dramaturgyně v Městském divadle Brno (Žítkovské bohyně na motivy románu Kateřiny Tučkové). Je také autorkou operního libreta Slavík a růže (2012, hudba Jiří Hájek). V roce 2015 měla premiéru její první celovečerní hra Pankrác ’45, v níž se ve stejnojmenné věznici setkává na konci druhé světové války pět významných žen. Tato hra získala v roce 2016 2. – 3. místo v soutěži o Cenu divadelní kritiky za nejlepší poprvé uvedenou českou hru a byla roku 2018 v podobě scénického čtení uvedena v New Yorku na festivalu Rehearsal for Truth Theater Festival ve spolupráci Českého centra New York a The New School of Drama. Tímto textem debutovala také jako režisérka. Na režijní práci navázala v roce 2018 inscenací Obraz Doriana Graye ve vlastní adaptaci (spoluautorkou konceptu inscenace byla Miřenka Čechová). V témže roce režírovala s úspěchem další inscenaci Agent tzv. společenský (v rámci spolku Testis, uváděno ve Studiu Švandova divadla), jejíž textovou předlohu napsala ve spolupráci s Radkem Schovánkem a která získala v roce 2019 Cenu Marka Ravenhilla za nejlepší inscenaci současné české hry.


Pankrác´45
Divadelní hra s podtitulem „Casting na popravu“ je zasazena do poválečného Československa, kdy se znovu konstituuje republika a společnost hledá nástroje na vyrovnání se s minulostí. Jedním z nich je odsouzení zločinců a kolaborantů, kteří v protektorátu spolupracovali s nacistickým Německem. Doba je plná hysterie, proto není divu, že hon na kolaboranty probíhá selektivně a za pomoci často pochybných postupů. V tomto dějinném okamžiku svádí autorka hry pětici svých postav, které se ocitnou v proslulé pražské věznici na Pankráci a mají být souzeny za zradu. Jsou mezi nimi i dvě hvězdné herečky První republiky Adina Mandlová a Lída Baarová, která do dějin vešla i jako milenka nacistického pohlavára Josepha Goebbelse. Vedle těchto dvou historických postav jsou zde tři další ženy, každá se svým individuálním osudem – Hana Krupková, spolupracovnice parašutistů výsadku SILVER A, Židovka Julie, která přežila Osvětim, a neznámá žena.
Kdo z nich bude odsouzen? Stačí k tomu, že Adina Mandlová natočila za války jeden německý film? Že byla Lída Baarová před válkou milenkou Josepha Goebbelse? Jak se provinila Hana Krupková, která pomáhala parašutistům? A přeživší z Osvětimi Julie? Jaké tajemství si s sebou nese ona neznámá?

Hra Martiny Kinské vznikla na základě skutečných životních událostí jednotlivých postav a byla poprvé uvedena 7. listopadu 2015 ve Švandově divadle. Inscenace hry získala nominaci na Cenu divadelní kritiky v kategorii „Nejlepší poprvé uvedená česká hra roku 2015“.

Projekt podpořili:
Česko-německý fond budoucnosti, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, České literární centrum, Institut umění – Divadelní ústav, DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s.

Převzato z www.drama-panorama.com/cs/