Vyšly nové Zprávy DILIA zima 2020

3.12.2020
Vyšly nové Zprávy DILIA zima 2020

Zajímají vás novinky z oblasti divadla, literatury, hudby nebo audiovize? Stáhněte si nejnovější zimní Zprávy DILIA ve formátu PDF.


Nejnovější číslo Zpráv DILIA obsahuje 50 synopsí nových českých a zahraničních her. V české sekci vám mimo jiné přinášíme synopse Hany Lehečkové, čerstvé držitelky ceny Jiřího Ortena, komedie Luboše Baláka, hry a dramatizace nově zastupovaného autora a režiséra Romana Poláka a originální texty Michaely Zakuťanské. Ze zahraničních her upozorňujeme především na nové francouzské komedie autorů Ivan Calbérac, Matthieu Delaporte a Alexandre de la Patelliere, Florian Zeller, Sébastien Blanc a Nicolas Poiret, a dále na úspěšný americký muzikál Grand Hotel. Ve Zprávách naleznete také synopse černých komedií Cyprus Anevue (David Ireland) a Práskni do bot (Owen McCafferty).

Přinášíme také dva zajímavé rozhovory. V prvním z nich překladatel a tutor letošní překladatelské dílny DILIA, Jan Jeništa, přibližuje polskou literaturu a drama. Literární oddělení zpovídalo překladatelku Binh Slavickou, která přeložila do vietnamštiny Osudy dobrého vojáka Švejka, Nerudovy Povídky malostranské a Čapkovu Bílou nemoc.

To a mnoho dalšího naleznete v nových Zprávách DILIA, které si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Zábavné a inspirativní předvánoční čtení přeje agentura DILIA.