Festival českého současného divadla v Berlíně

26.11.2022
Festival českého současného divadla v Berlíně

Drama Panorama e. V. a České centrum Berlín opět uspořádali festival současného českého divadla – Ein Stück: Tschechien / Kus: Česka 2020.

Festival proběhl 16. září 2020 v Berlíně, z plánovaného programu se mohla díky koronavirové pandemii uskutečnit pouze scénická čtení tří her, hostování českých souborů bohužel nebylo možné.

Festival Ein Stück: Tschechien / Kus: Česka se již počtvrté zabýval aktuálními tendencemi současné české dramatiky a divadla. V České republice nyní tvoří nová generace divadelních autorů, jejichž texty jsou aktuální v celoevropském měřítku, přesto však v zahraničí málo známé. Berlínský spolek Drama Panorama: Forum für Übersetzung und Theater e. V. ve spolupráci s Českým centrem Berlín svým festivalem přispěl k jejich zviditelnění v německojazyčném prostoru. Letošní festivalový ročníku se soustředil na tvorbu českých dramatiček a představil hry Dagmar Radové, Terezy Semotamové a Martiny Kinské (hru vzniklou ve spolupráci s Radkem Schovánkem) poprvé v německém překladu. Hra Thelma a Selma Dagmar Radové je vtipným a razantním divadelním roadtripem inspirovaným klasickým filmovým dílem „Thelma a Louise“, s feministickým podtextem napříč generacemi. Ve hře Zadejte cíl Terezy Semotamové se setkáváme s mladým párem na cestě, jehož vztahové a světonázorové problémy začne se surreálně-groteskním nasazením aktivně komentovat navigace. Ve hře Agent tzv. společenský, kterou napsala Martina Kinská ve spolupráci s historikem Radkem Schovánkem, je líčen život rodiny, který rozloží zpráva o spolupráci otce s StB. Text neodsuzuje, spíše analyzuje tragično života v totalitním režimu, v němž jsou i nejprivátnější prostory mocensky zneužívány. Martina Kinská obdržela v roce 2019 zároveň i jako režisérka své hry Cenu Marka Ravenhilla za nejlepší inscenaci současné hry.

Scénická čtení her proběhla v Českém centru Berlín v režii Kathariny Schmitt.

Synopsi hry Agent tzv. společenský naleznete zde.