European Drama Award – nová cena pro evropské dramatiky

13.7.2020
European Drama Award – nová cena pro evropské dramatiky

Schauspiel Stutgart (činohra Stuttgartských státních divadel) představil novou cenu pro evropské dramatiky European Drama Award.


Cena, založená ministerstvem pro vědu, výzkum a umění v Bádensku-Württembersku a spolkem Přátelé Stuttgartských státních divadel, je dotována částkou 75 tisíc eur za vynikající dramatické dílo evropského autora a bude udělována bienálně po dvoukolovém výběru. Evropská cena za drama je tak první velkoryse financovanou cenou, která odráží rozmanitost dramatické literatury v Evropě a umožňuje její snazší šíření.
Záštitu nad první Cenou převzal ministerský předseda Bádenska-Württemberska Winfried Kretschmann: „Uznáním umění a kultury v podobě této nové ceny vysíláme silný signál, který rezonuje zejména v celé Evropě“.

První European Drama Award za vynikající dramatické dílo získal Wajdi Mouawad. Nezávislá porota ho vybrala ze seznamu 44 dramatiků nominovaných mezinárodní poradní radou. Porotu tvoří: Barbara Engelhardt, umělecká ředitelka divadla Maillon Strasbourg, Peter Kümmel, německý divadelní kritik a redaktor kulturní rubriky týdeníku Der Zeit, Peter Michalzik, autor, předseda poroty, Petra Olschowski, státní tajemnice ministerstva pro vědu, výzkum a umění, Bádensko-Württembersko, a Thomas Ostermeier, režisér a umělecký ředitel Schaubühne Berlin. Poradní sbor sestává z 23 členů z různých evropských zemí, mj. např. Calixto Bieito, Roman Dolschanský, Oliver Frljic, Krzystof Warlikowski, Franz Wille ad. Kromě hlavní ceny uděluje Schauspiel Stuttgart také cenu European New Talent Drama Award, ta je financována společností SRH Holding (SdbR) dotací ve výši 25 tisíc EUR. První nositel tohoto ocenění byl vybrán členem poroty 2020 Simonem Stephensem a stala se jím dramatička Jasmine Lee-Jones.

Slavnostní předání cen se uskuteční 20. září 2020 ve Stuttgartu v Schauspielhausu. Přítomni budou jak vítězové, tak i porota a členové poradní rady. Kromě toho Schauspiel Stuttgart vyzval místní umělce z divadelních scén, aby se zapojili a během víkendu slavnostního předávání cen v různých prostorech předvedli své vlastní inscenace her oceněného autora. Přesný program slavnostního předávání cen bude znám později. Vzhledem k epidemii SARS-CoV-2 se neuskuteční předání cen jak bylo původně plánováno při slavnostním zahájení evropského divadelního festivalu Writing Europe, neboť byl odložen na rok 2021.

Aktuální informace naleznete na webu www.schauspiel-stuttgart.de
Převzato z: culturenet.cz, IDU