KÁMEN A BOLEST (2016)

Karel Schulz, Lenka Lagronová

Žánr: dramatizace
Obsazení: 10 mužů, 1 žena
Úprava: Marie Špalová

Dramatizace románu, který patří k vrcholným dílům české literatury 20. století. Strhující životní příběh Michelangela Buonarrotiho, jednoho z géniů italské renesance, zobrazený na pozadí mohutných společenských změn, které florentská renesance quattrocenta přinesla italské a evropské společnosti. Zrod, vzestup a vývoj geniálního umělce heroicky zápasícího s vlastními vášněmi a dilematy i s nepřízní okolností. Michelangelo, prožívající tvorbu jako vůli ke konfliktu s oficiálním vkusem i existenciální svár vyžadující vrcholnou oběť a ústící v hlubokou katarzi, je zároveň konfrontován s jeho antipodem Leonardem da Vinci, který reprezentuje typ umělce, nalézajícího rafinované uspokojení v tvorbě jako produktu poznávacího procesu oproštěného od voluntarismu a rezignujícího na rozpoznání hodnot kladných a záporných.

Dramatizace v podán přední české dramatičky Lenky Lagronové vznikla pro Národní divadlo Brno, kde měla premiéru v březnu 2017 v režii Mariána Amslera.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.