Lagronová, Lenka (Česká republika)

*(1963)

22. 9. 1963  

Vystudovala dramaturgii na divadelní fakultě AMU Praha u prof. Jaroslava Vostrého. Již během studia napsala několik her, které byly později uvedeny v univerzitním divadle DISK (např. Nouzov). Kromě spolupráce s režisérem Petrem Léblem v Divadle Na zábradlí nikdy jako dramaturg nepracovala. Věnuje se psaní divadelních a rozhlasových her. V raných dílech se zabývá traumatizujícími zážitky a zkušenostmi mladé generace, které líčí s typicky drsným humorem. Zaměřuje se především na epizody z dospívání mladé ženy (Antilopa). Druhou část její tvorby ovlivnil její odchod z divadelního života a vstup do kláštera (Terezka). V roce 1998 získala inscenace hry Terezka cenu Alfréda Radoka za inscenaci roku (Divadlo Komedie, režie Jan Nebeský). V roce 1999 dostala v soutěži Českého rozhlasu cenu za rozhlasový debut Vstaň, prosím tě a v roce 2002 byla tato hra vyznamenána na přehlídce rozhlasových her Grand Prix Bohemia. Hra Pláč byla nominována na Cenu Alfréda Radoka v roce 2007. Její nejnovější hra Z prachu hvězd získala druhé místo v soutěži Dráma 2010.

 

Divadelní hry (výběr):  

 • Nevím kudy kam, 1988, premiéra 23.3.1990 AMU DISK - Divadelní studio DAMU, Praha 
 • U stolu, 1988, premiéra1990 A Studio Rubín, Praha               
 • Nouzov, 1989, premiéra 23.3.1990 AMU DISK - Divadelní studio DAMU, Praha 
 • Pelech, 1992, premiéra 1.3.2002 Pidivadlo, Praha 
 • Pokoj, 1992, premiéra 1.3.2002 Pidivadlo, Praha 
 • Spinkej, 1992, premiéra 1.3.2002, Pidivadlo, Praha 
 • Srnečka, 1992, premiéra 1.3.2002, Pidivadlo, Praha 
 • Těžko sem někdo dohlédne, 1992, premiéra 1.3.2002, Pidivadlo, Praha 
 • Antilopa, 1993, premiéra 12.5.1995 A Studio Rubín, Praha 
 • Markýza, 1993 
 • Páv, 1993 
 • Naši Vaši furianti, 1993, premiéra 5.2.1994 Divadlo Na zábradlí, Praha 
 • Terezka, 1997, premiéra 7.3.1997, Divadlo Komedie, Praha 
 • Vstaň, prosím tě, 1999, premiéra 2000 Český rozhlas, Praha 
 • Království, 2002, premiéra7. a 8. 4. 2006 Divadlo Disk, Praha             
 • Miriam, 2003, premiéra 24.3. 2005 Divadlo Komedie, Praha 
 • Nikdy, 2003, premiéra 7.11.2003 Činoherní studio, Ústí nad Labem 
 • Johanka, 2004   
 • Etty Hillesum, 2005                                 
 • Jan Pavel II. (rozhovory), 2006
 • Pláč, 2007, premiéra 19. 5. 2009 Divadlo Kolowrat, Národní divadlo Praha
 • Křídlo, 2009, premiéra 21.3. 2009 Slovácké divadlo Uherské Hradiště
 • Z prachu hvězd, 2010

 

Překlady: 

 • Antilopa - do ruštiny a španělštiny                                           
 • Království - do polštiny                                        
 • Terezka - do slovenštiny, slovinštiny a maďarštiny                                               
 • Vstaň, prosím tě - do chorvatštiny 
 • Miriam - do angličtiny a polštiny
 • Jan Pavel II. – do polštiny