Roman Sikora v Berlíně

10.5.2019
Roman Sikora v Berlíně

8. května 2019 proběhlo v rámci roku české kultury v německy mluvících zemích v Českém centru v Berlíně scénické čtení hry Romana Sikory „Sestup a vzestup pana B.“.


Scénickým čtením herců Hannah Schöder, Roberta Knorra a Henninga Bocherta a rozhovorem s českým dramatikem Romanem Sikorou pokračují Drama Panorama a České centrum ve festivalu „Kus: Česka“.

Před rokem vyhrál na tomto festivalu současné české dramatiky Roman Sikora cenu publika, nyní představil v Berlíně svou divadelní hru „Sestup a vzestup pana B.“. Jeho protagonista není spokojený s malými úspěchy. Když už nemůže být nejúspěšnějším bankéřem, chce se stát aspoň nejlepším bezdomovcem.

Z češtiny hru přeložila Barbora Schnelle, ve spolupráci s Henningem Bochertem, režie se ujal Eberhard Köhler

Organizátoři České centrum Berlín a Drama panorama: fórum pro překlady a divadlo děkují všem podporovatelům a partnerům: Česko-německý fond budoucnosti, DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, spolek autorů a dalších nositelů autorských práv, Praha, Česká republika, Felix Bloch Erben, nakladatelství pro divadlo, film a rádio, České literární centrum, Praha a také Česká republika a Ministerstvo kultury ČR.

Text hry je k dispozici v DILIA.