PANÍ SVĚT (1969)

Karol Sidon

Žánr: rozhlasová hra
Obsazení: 3 muži, 1 žena

V dramatu Paní Svět se autor zhlédl v postavě předsokratovského filosofa Demokrita, kterého přichází navštívit lékař Hippokrates a přivádí mu krásnou dívku doufaje, že se mu podaří vytrhnout myslitele z asketického života v ústraní. Demokritos na chvíli dívčinu kouzlu skutečně podlehne, avšak v tom se mu zjeví odporná Medúza, již nazývá Paní Svět a která jej požírá za živa, a tak se s konečnou platností rozhodne zůstat sám se svým „pomateným“ rozumem. Hra se stává filosofickou disputací mezi pragmatickým zakoušením životních radostí a skeptickým postojem ke světu. Nastudována byla v Československém rozhlase (v roce 1970 v režii Jiřího Horčičky).

(Lenka Jungmannová)

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.